نرم افزار/ شفا یافتگان و نجات یافتگان امام زمان علیه السلام - محدث نوری

موضوع: 
شفا یافتگان و نجات یافتگان امام زمان ( عجل الله تعالی فرجه الشریف )

شفا یافتگان و نجات یافتگان امام زمان علیه السلام
مشخصات کتاب:
عنوان: شفایافتگان و نجات یافتگان امام زمان علیه السلام
مولف: نوری ، حسین بن محمدتقی ، ق 1320 – 1254) محدث نوری )
مشخصات نشر : قم : شمیم گل نرگس ‫، 1383
مشخصات ظاهری : ‫ 110ص. ‫ م.س21×14؛
شابک : ‫11000ریال (چاپ ششم) ‫: 964-94073-6-7 ؛ ‫10000ریال
یادداشت : در چاپ قبلی نویسنده محمد طباطبایی ذکر شده است
یادداشت : چاپ ششم: 1385
یادداشت : کتابنامه به صورت زیر نویس
موضوع : توسل
موضوع : (م ح م د) بن حسن (عج )، امام دوازدهم ، 255ق .- کرامتها
موضوع : شفا
رده بندی کنگره : BP51/35 /ط16ش 7 1383
رده بندی دیویی : ‫ 297/959
شماره کتابشناسی ملی : م 83-6803
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدّمه؛ نجات اسماعیل هرقلی از بریده شدن پا و خطر مرگ توسّط امام زمان علیه السلام؛ شفای حسین نائینی از مرضی که تمام اطبّاء از معالجه آن عاجز شده بودند؛ دیدار شیخ حرّ عاملی با امام زمان علیه السلام در ده سالگی و شفا پیدا کردن از بیماری توسّط؛ شفای مرد زیدی مذهب از مرض غیرقابل علاج توسّط صاحب پسرانش؛ امام زمان علیه السلام به من فرمود: «به اذن خدای تعالی برخیز» و مرض فلج بکلّی از من...؛ پُر شدن قبّه از نور و بینا کردن زن کور شده توسّط امام زمان علیه السلام؛ پُر شدن خانه از نور و دیدار با امام زمان علیه السلام و جوان شدن و شفا پیدا کردن پیرمردِ؛ ساطع شدن نوری در خانه و بام خانه و شفا پیدا کردن مرد فلج توسّط امام زمان علیه السلام؛ شفای چشم زن کور توسّط امام زمان علیه السلام و دستور آن حضرت به زن در مورد خدمت به شوهرش؛ رفتن به مقام امام زمان علیه السلام در بیرون نجف و شفا گرفتن از آن حضرت؛ شفا پیدا کردن از سرفه های خون آلود و رسیدن به دختر مورد علاقه توسّط امام زمان علیه السلام؛ امام زمان علیه السلام با گوشه چشم، نگاهی به من کردند ودر همان لحظه مرض غیرقابل علاج...؛ آمدن امام زمان علیه السلام به بالین زن مریض در قم و شفای مرض غیر قابل علاج او؛ تعلیم فرمودن دعایی توسّط امام زمان علیه السلام به شخصی و نجات او از خطر کشته شدن؛ نجات پیدا کردن از سرگردانی و مرگ در بیابان توسّط امام زمان علیه السلام؛ نجات پیدا کردن از گرگهای گرسنه و درست شدن حافظه به برکت ملاقات با امام زمان علیه السلام؛ نجات زن خارجی از گُم شدن در صحرای عرفات توسّط امام زمان علیه السلام؛ نجات زائران بیت اللّه الحرام توسّط امام زمان علیه السلام؛ نجات پیدا کردن از گمراهی و ضلالت یکی از بزرگان زیدیّه توسّط امام زمان علیه السلام؛ نجات مرد شیعه از کشته شدن در جنگ صفّین توسّط امام زمان علیه السلام؛ بینا شدن چشم یکی از بزرگان توسّط امام زمان علیه السلام و شیعه شدن شخص ناصبی بواسطه این...؛ کشتن افسر ناصبی عراقی توسّط یک شیعه و آمدن ملکی از جانب امام زمان علیه السلام برای نجات؛ استغاثه مرد سنّی به امام زمان علیه السلام و نجات او توسّط آن حضرت؛ نجات سیّد رشتی توسّط امام زمان علیه السلام و سفارشات آن حضرت در مورد خواندن نوافل و عاشورا؛ بالا رفتن دیوار و نجات از دست سنّی هابه برکت امام زمان علیه السلام؛ نجات پیدا کردن از اعدام در زندان رژیم شاهنشاهی توسّط امام زمان علیه السلام؛ سیراب شدن و رسیدن به قافله با طیّ الارض

Share