تندخوانی جزء ۲۴ قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

لیست
  • تندخوانی جزء ۲۴ قرآن از استاد معتز آقایی
موضوع: 
Quran, Chapter 24 - قرآن کریم جزء بیست و چهارم (تندخوانی) - القرآن الکریم تحدیر الجزء الرابع والعشرون

تندخوانی جزء ۲۴ قرآن از استاد معتز آقایی (صوتی و تصویری)

Quran, Chapter 24 - قرآن کریم جزء بیست و چهارم (تندخوانی) - القرآن الکریم تحدیر الجزء الرابع والعشرون

برای دسترسی به سایر قسمتهای تندخوانی استاد معتز آقایی (جزء به جزء) اینجا کلیک کنید

Quran, Chapter 24 , قرآن کریم جزء بیست و چهارم , القرآن الکریم تحدیر الجزء الرابع والعشرون, تندخوانی جزء 24 قرآن از استاد معتز آقایی
مطالب مرتبط و پیشنهادی :
Share