دانلود کتاب و نرم افزار امام صادق (علیه السلام) را بهتر بشناسیم

دانلود کتاب و نرم افزار امام صادق (علیه السلام ) را بهتر بشناسیم، نوشته محمد الله اکبری.
امام صادق را بهتر بشناسیم

دانلود کتاب و نرم افزار امام صادق (علیه السلام) را بهتر بشناسیم

دانلود کتاب و نرم افزار امام صادق (علیه السلام ) را بهتر بشناسیم، نوشته محمد الله اکبری.

عناوین اصلی کتاب امام صادق (علیه السلام) را بهتر بشناسیم شامل :

مقدمه؛ شمایل؛ آراستگی ظاهر؛ لباس پوشیدن؛ غذا خوردن؛ عبادت؛ برنامه زندگی (کار)؛ تجارت؛ بخشش به نیازمندان؛ شجاعت؛ مهابت، گذشت و بردباری؛ صبر؛ تواضع؛ صله رحم؛ کمک مالی برای برقراری صلح و آرامش؛ همدردی با مردم.

دانلود کتاب و نرم افزار امام صادق (علیه السلام) را بهتر بشناسیم

همچنین شما می توانید برای مطالعه بیشتر درباره امام صادق علیه السلام و استفاده از محتوای غنی در قالبهای مختلف (مقالات، فیلم و صوت، تصاویر، پاورپوینت و...) به ویژه نامه های «صادق آل طه» و «خورشید صداقت» مراجعه نمایید.

Share