دانلود کتاب و نرم افزار استفتائات پزشکی

دانلود کتاب و نرم افزار استفتائات پزشکی، پدید آورنده: آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، ناشر: دفتر آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، چاپ: ۱۳۹۶.
دانلود کتاب و نرم افزار استفتائات پزشکی

دانلود کتاب و نرم افزار استفتائات پزشکی

دانلود کتاب و نرم افزار استفتائات پزشکی، پدید آورنده: آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، ناشر: دفتر آیت الله لطف الله صافی گلپایگانی، چاپ: ۱۳۹۶.

دانلود کتاب و نرم افزار استفتائات پزشکی

عناوین اصلی کتاب استفتائات پزشکی شامل:

اشاره؛ سخن ناشر [اشاره - بیمارستان مکان تقرب الی الله  - نقل خاطره ای از استاد نسبت به جایگاه پزشک - اهمیت شغل پرستاری - پرستاری افتخاری - صبر و فداکاری پرستاران - وجوب کفایی پرستاری - تبسم بر روی بیمار]؛ تشخیص و درمان[اشاره - تشخیص پزشک و پیامدها - تجویز دارو توسط پزشک در حال بارداری - تجویز دارو به درخواست بیمار - ایجاد سیاهی در بدن بر اثر مصرف دارو - تحولات در علوم پزشکی و تجویز روش های درمانی جدید - أخذ اجرت طبیب - حق ویزیت - تجویز عمل جراحی - تزاحم در معالجه - مماثل و غیر مماثل(معاینه غیر مماثل - معالجه غیر مماثل با وجود مماثل - معالجه غیر مماثل عالم تر با وجود مماثل - معالجه غیر مماثل به دلیل عدم مماثل - مراجعه به غیر مماثل پس از تحقیق - معاینه غیر مماثل در حال ضرورت - معاینه غیر مماثل جهت آموزش - پزشک خانواده غیر مماثل - پرستاری غیر مماثل از بیمار - سزارین غیر مماثل - دندان پزشک غیر مماثل - تزریق غیر مماثل - ماساژ درمانی غیر مماثل - نگاه غیر مماثل برای آموزش - کمک غیر مماثل - نگاه به تصاویر غریبه جهت آموزش - نگاه غیر مماثل به عورت برای آموزش - تحقیقات پزشکی مستلزم نگاه به عورت محارم - نگاه مماثل به عورت جهت معاینه - تعیین محدوده عورت، لیزر کردن موی عورت - لمس و نظر در معاینات - نگاه یا لمس عورتین در برخی از معاینات - معاینه اندام تناسلی از روی آینه - معالجه توسط افراد غیر صالح - مراجعه به پزشک غیر مسلمان - استفاده آموزشی از بیمار - معاینه به وسیله مراجعه کننده پزشکی - درمان جهت جلوگیری از تلف) - حجامت (حکم شرعی حجامت - حجامت غیر مماثل)]؛ معاینه‌ها و معالجات مخصوص بانوان[اشاره - معاینه دهانه رحم - معاینه سلامت بکارت - ازاله بکارت سهواً - ترمیم پرده بکارت - وحشت از ازاله بکارت همسر  - بارداری زیر ۲۰ سال  - سزارین یا وضع حمل طبیعی  - رضایت و عدم رضایت در عمل سزارین - تشویق به سزارین با هدف سودجویی - استفاده از دستگاه ریپکس به منظور جلوگیری از تجاوز جنسی]؛ ضمان یا عدم ضمان در پزشکی[اشاره - ضمان یا عدم ضمان طبیب - استیذان طبیب برای عدم ضمان - کشتن بیمار به درخواست خود او - آتانازی، بیمارکشی از باب ترحّم - تزریق منجر به فوت - أخذ اجرت بر قتل طفل حین تولد - ختنه و ضمان ختّان - ضمان تزریق خون آلوده - دریافت خون بدون رضایت صاحب آن]؛ پیوند، اهدا و خرید وفروش اعضای بدن[اشاره - پیوند اعضا - دریافت عضو از بهایی - پیوند اعضای حیوان به انسان - پیوند اعضای انسان به حیوان - پیوند اعضای جنین تشکیل شده از انسان و حیوان به انسان - پیوند اعضای نوزادان آنانسفال - پیوند به غیر همجنس - پیوند و خریدوفروش مو - پیوند عضو قطع شده در قصاص - فروش عضو قطع شده در قصاص - میزان مالکیّت انسان بر خودش - اهدای عضو - اهدای اعضا به دلیل پیری - وصیت به اهدای عضو - اهدای کلیه با وصیت - تأخیر اجرای حکم جهت اهدای عضو - خریدوفروش اعضای انسان زنده - خریدوفروش اعضای بدن شیعه - اجاره اعضای بدن - مرگ مغزی - ضامن مرگ مغزی]؛ تشریح و کالبدشکافی[اشاره - تشریح جسد فاقد هویت - وصیت به تشریح - ناظر تشریح بودن برای آموزش - دیه تشریح - مومیایی کردن جسد - کالبدشکافی جهت تشخیص علت مرگ - کالبدشکافی برای اثبات جرم - کالبدشکافی برای یافتن علت بیماری - نگاه و لمس عورتین در کالبدشکافی - کالبدشکافی برای آموزش - کالبدشکافی میت شیعه - کالبدشکافی جسد میت برای خارج کردن اشیای قیمتی - محل مصرف دیه کالبدشکافی - تجهیزات پزشکی خارج شده از بدن]؛ آزمایش‌های پزشکی[اشاره - اماره و عدم اماره بودن آزمایشات - آزمایشات پزشکی جهت کسب اطلاعات بیشتر - انجام آزمایشات غیر مماثل - آزمایشات پزشکی جهت کشف داروها و روش های درمان جدید - آزمایش اعتیاد و نگاه به عورت - آزمایش تالاسمی قبل از ازدواج - آزمایش (تست) پاپ اسمیر  - استفاده از استخوان انسان در آزمایشگاه جهت آموزش - استفاده از حیوانات در آزمایشگاه]؛ ناباروری (تلقیح مصنوعی)[اشاره - تلقیح مصنوعی بین زوجین - تلقیح پس از طلاق - تلقیح در عّده طلاق و وفات - تلقیح زنی که شوهر نکرده و تعیین نسب فرزند - تلقیح نطفه زوج با تخمک زوجه اول و غرس آن در رحم زوجه دوم - تزریق اسپرم شوهر به رحم زن به دلیل بیماری واژینیسموس - تزریق منی حیوان به حیوان و انسان - پیوند رحم - انتقال جنین به رحم زن دیگر - انتقال حمل از مادر به دختر - انتقال نطفه برادر و زن برادر به خواهر - رحم اجاره ای و عاریه ای - نفقه زنی که رحم خود را اجاره داده - اهدای جنین - نسب فرزندان حاصل از تلقیح مصنوعی - نسب کودکان پرورش یافته به وسیله دستگاه مصنوعی- نسب جنین حاصل از تلقیح اشتباه در آزمایشگاه - جلوگیری از حاملگی و عقیم کردن(جلوگیری طبیعی - جلوگیری به وسیله دستگاه (آی یو دی) - جلوگیری از طریق بستن لوله ها) - باز کردن لوله ها - ارش بستن لوله ها بدون رضایت فرد - جریمه عقیم نمودن - خارج ساختن تخمدان - قرص های ضد حاملگی، کپسول ها و... - جلوگیری از حاملگی با استفاده از داروی گیاهی- ایجاد مانع از حاملگی به منظور عدم عدّه - پیشگیری از باروری به منظور کنترل جمعیت]؛ سقط جنین[اشاره - سقط جنین به دلیل مشکلات زندگی - سقط جنین به دلیل اشعه - سقط جنین زنای به عنف - فروشنده قرص سقط جنین - سقط جنین و عمل IUD - سقط جنین اضافه - دیه سقط جنین در مراحل مختلف - مقدار دیه سقط نطفه - سقط جنین و کفاره - سقط نطفه رشدیافته آزمایشگاهی - از بین بردن جنین دستگاهی ۴ تا ۸ سلولی - ضمان دیه سقط جنین - سقط درمانی - نگهداری جنین سقط شده - خروج زودهنگام جنین از شکم مادر]؛ تغییر جنسیت[اشاره - حکم تغییر جنسیت - تغییر جنسیت دوجنسیتی ها - تغییر جنسیت، خنثای روانی - ازدواج دوجنسی های کاذب - ارث دوجنسی کاذب - مشخص کردن جنسیت خنثای مشکل - تغییر جنسیت با تزریق هورمون]؛ ژننتیک و شبیه‌ سازی[اشاره - فناوری های ژنتیک - تحقیقات ژنتیک - مهندسی ژنتیک - دستکاری ژن - انتخاب جنسیت با کمک ژنتیک - علم ژنتیک و الحاق ولد - تشخیص نسب با آزمایش (دی ان ای) - تلقیح مصنوعی جهت جلوگیری از انتقال بیماری های ژنتیک- سلول درمانی و ژن درمانی - پژوهش سلول های بنیادی - شبیه سازی - شبیه سازی انسان در خانم باکره - ازدواج انسان های شبیه سازی شده - پیوند سلولی انسان به انسان و حیوان به انسان- انجماد انسان - مشروعیت انجماد بیمار لا علاج - انجماد تخمک]؛ عمل زیبایی[اشاره - انجام عمل زیبایی - عمل زیبایی صورت و بدن - استفاده از لنز چشمی برای زیبایی - عمل زیبایی پستان - عمل زیبایی توسط غیر مماثل]؛ درمان‌های غیر متعارف[اشاره - خوردن حرام و نجس به منظور درمان - درمان با داروهای خاص - استفاده از داروها و قرص های نیروزا - دوپینگ - انرژی درمانی - کلاس های انرژی درمانی - شراب درمانی - موسیقی درمانی - مخدردرمانی]؛ داروسازی و داروخانه[اشاره - مکمل های دارویی و غذایی(مکمل دارویی و غذایی تهیه شده از حیوان حرام گوشت - داروی تهیه شده از حیوان حرام گوشت - مکمل های دارویی حاوی مواد نجس و حرام - استفاده از دهان شویه حاوی الکل - استفاده از داروی حاوی ترشحات خوک - واکسن های ساخته شده از خوکچه) - دریافت وجه در داروخانه ها بابت حق فنی و حق زیر پیشخوان]؛ اخلاق پزشکی[اشاره- اطلاع رسانی به مسئولین از بیماری خاص - اطلاع رسانی پزشک درباره بیماری شخص به او و نزدیکانش - گفتن دروغ مصلحتی به بیمار - افشای اسرار و اسناد پزشکی بیمار - خودداری پزشک از درمان به دلیل فقر بیمار - تهیه دارو توسط پزشک و دیگران برای بیمار در صورت ضرورت - تغذیه اجباری اعتصاب کننده توسط پزشک - استفاده از دفترچه بیمه درمانی دیگران - زیرمیزی(اشاره - زیرمیزی و سکوت کارشناس ناظر - اضافه دستمزد کادر پزشکی - هدایت بیمار به بخش خصوصی با هدف سودجویی - خرج تراشی برای بیمار - دادن پورسانت برای معرفی بیمار)]؛ متفرقات[اشاره - قرآن درمانی - نسبت دادن داروهای گیاهی به ائمه (علیهم السلام) - تربت امام حسین (علیه السلام) - منظور از آیه: {یعْلَمُ ما فِی الأَرْحام} - همسان درمانی- نوشیدن آب زیاد - خوردن مأکولاتی که ضرر بالقوّه دارند - مصرف سیگار و مخدرها - استعمال دخانیات در مراکز عمومی - منع پزشک از خوردن - الکل طبی - استنکاف از مصرف دارو  - بیهوشی مراجع تقلید - اجرت بر بیهوشی غیر ضروری - نحوه خوابانیدن بیمار بدحال - مشاوره در امور مختلف - نظر کارشناسی پزشک - شهادت پزشک در امور غیر محسوس - استناد به تشخیص پزشک قانونی - آموزش مسائل جنسی - ایجاد رغبت جنسی به وسیله دارو - دیدن فیلم های مبتذل برای درمان سردمزاجی - نیاز به استمناء - معالجه زودانزالی - نیاز به همسر دوم - اذن شوهر - کنترل جمعیت - حضور بیمار مسری در مجامع عمومی - انتقال بیماری مسری کشنده به فرد دیگر و فوت وی - سوزاندن جسد میت مسلمان به دلیل مبتلا بودن به بیماری مسری - بیماری ایدز و فسخ عقد ازدواج - مشاجره و سکته قلبی منجر به فوت - تعامل با گروه های امدادی در جنگ - درمان سلفی ها و ظالمین - پیوند سر - عضو جداشده از بدن زنده - درمان نقص عضو و ناسپاسی - ساییدگی ترمیم یافته و نیافته - قطع قسمتی از انگشتان جهت معافیت - ختنه مضِرّ - دیه حمل در صورت قتل مادر - تکلیف نوزادان معلول - نگهداری جنین در الکل - اطّلاع رسانی به مسئولین جهت عدم رعایت بهداشت - راه اندازی مطب در کوچه بن بست - نانوتکنولوژی - ساخت سلاح بیولوژیک - زباله های عفونی]؛ ملحقات (احکام شرعی بیماران)[اشاره - نجاسات - معامله خون، وثیقه گذاشتن و به ارث بردن آن - برچسب مانع باروری و وضو و غسل - درمان با رنگ و وضو و غسل - غسل مسّ میت - حجامت و نماز - حجامت و روزه - حجامت و مُحرِم - حجامت و اجرت - حجامت و ضمان - احکام روزه (روزه داری و ضرر جسمی - منع پزشک از روزه گرفتن - روزه و بیماری های تنفسی و آسم - روزه و نارسایی کلیوی - تزریق آمپول در حال روزه - استفاده از داروی خوراکی در حال روزه - بردن وسایل غیر خوراکی به دهان در حال روزه - اندوسکپی از روزه دار - استفاده از قرص جلوگیری از عادت در ماه رمضان - تزریق واکسن هپاتیت در زمان روزه داری - کفّاره افطار روزه)].

Share