دانلود کتاب و نرم افزار ندای ولایت و مهدویت

دانلود کتاب و نرم افزار ندای ولایت و مهدویت، نوشته: حسین احمدی قمی، ناشر: مسجد مقدس جمکران، چاپ: ۱۳۸.دانلود کتاب و نرم افزارندای ولایت و مهدویت، نوشته: حسین احمدی قمی، ناشر: مسجد مقدس جمکران، چاپ: ۱۳۸.
دانلود کتاب و نرم افزارندای ولایت و مهدویت

دانلود کتاب و نرم افزار ندای ولایت و مهدویت

دانلود کتاب و نرم افزارندای ولایت و مهدویت، نوشته: حسین احمدی قمی، ناشر: مسجد مقدس جمکران، چاپ: ۱۳۸.

دانلود کتاب و نرم افزارندای ولایت و مهدویت

عناوین اصلی کتاب ندای ولایت و مهدویت شامل:

اشاره؛ مقدّمه؛ سخنرانی آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛ سخنرانی آیت الله خزعلی؛ سخنرانی حجة الاسلام قرائتی؛ سخنرانی استاد رحیم پور ازغدی‌.

Share