پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی - فصل سوم

موضوع: 
در این بخش، پاورپوینت فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی را خدمت معلمان، والدین و دانش آموزان عزیز ارائه نموده ایم. امید است در بهبود یادگیری دانش آموزان مثمر ثمر واقع گردد.
پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی - فصل سوم

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی - فصل سوم

در این بخش، پاورپوینت فصل سوم ریاضی ششم ابتدایی را خدمت معلمان، والدین و دانش آموزان عزیز ارائه نموده ایم. امید است در بهبود یادگیری دانش آموزان مثمر ثمر واقع گردد.

►دانلود فایل در پایین صفحه◄

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی - فصل سوم  

فهرست

مبانی نظری
رابطه طولی درس اعشار  تا پایه پنجم
اهدف درس 
دست ورزی
بدفهمی ها و حل تمرینات چالشی
محتوای فصل

اهداف درس اول

یاداوری عدد نویسی و گسترده نویسی و جدول ارزش مکانی
یاداوری جمع و تفریق اعداد اعشاری
یاداوری تبدیل کسر به اعشار

اهداف درس دوم

یاداوری ضرب اعداد اعشاری 
یاداوری الگوی تغییر محل ممیز با ضرب و تقسیم در توان های ۱۰
آموزش محاسبه تقسیم عددهای اعشاری بر طبیعی به صورت ذهنی

اهداف درس سوم

تقسیم اعداد اعشاری بر طبیعی 
کاربرد تقسیم اعداد اعشاری بر طبیعی در حل مسائل

اهداف درس چهارم

تقسیم اعداد بر عدد اعشاری 
تقسیم اعداد اعشاری با استفاده از کسرهای مساوی 
تقسیم اعداد اعشاری با تبدیل به کسر
کاربرد تقسیم­های اعشاری در حل مسائل

پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی - فصل سوم

دانلود فایلاندازه
فایل دانلود پاورپوینت ریاضی ششم ابتدایی - فصل سوم۱.۹۹ مگابایت
Share