کلیپ بزرگداشت و تقدیر از استاد مجید انتظامی - 1384

دریافت ویدئو
بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر - تهران 1384

کلیپ بزرگداشت و تقدیر از استاد مجید انتظامی - 1384

کلیپ بیست و چهارمین جشنواره فیلم فجر به مناسب بزرگداشت و تقدیر از استاد مجید انتظامی - 1384

Lifetime Achievement Award for Majid Entezami at 24th Fajr Film Festival , Tehran.

 

Share