ضیاءالصالحین نماز اول وقت | ضیاءالصالحین

نماز اول وقت

موضوع: 
نماز اول وقت

آیت الله سید علی آقا قاضی(قدس سرُّه):
اگر کسی نماز واجبش را اول وقت بخواند و به مقامات عالیه نرسد مرا لعن کند.

منبع: اسوه عارفان،ص175

Share