نيكى به پدر و مادر

وفاى به عهد ، اداى امانت

امام صادق (سلام الله علیه) :
سه چيز است كه ترك آن براى هيچ كس جايز نيست:  نيكى به پدر و مادر نیکو کار باشند يا گنهکار ، وفاى به  عهد با نیکو کار يا گنهکار و اداى  امانت به نیکو کار يا گنهکار. (تحف العقول ص ۳۶۷.)

 

توضیحات بیشتر در:
احترام به والدین از دیدگاه قرآن

Share