زیارتگاه عشاق

پرسش و پاسخ؛

چرا حضرت زینب(سلام الله علیها) در دمشق مدفون هستند؟
در مورد محل دفن حضرت زینب(سلام الله علیها) سه نقل وجود دارد؛ دمشق، قاهره و مدینه. برخی از مورخان معتقدند که ایشان نهایتا به مصر سفر کردند و علت این سفر، تبعید ایشان توسط یزید بوده است. خانم مصر را انتخاب کردند و در آن جا از دنیا رفتند و الان هم در مصر زیارتگاه و بقعه ای دارند. برخی هم معتقدند که اهل بیت(علیهم السلام) از آن سفری که برگشتند، معلوم نیست از مدینه خارج شده باشند؛ بنابراین علی القاعده باید در مدینه دفن شده باشند؛ هرچند قبرشان معلوم نیست.
در قول دیگری آمده است که قطحی در مدینه پیش آمد و مردم در تنگنای مالی قرار گفتند و عبدالله بن جعفر همسر حضرت زینب(سلام الله علیها) در شام مزرعه داشت. به شام رفتند تا از محصولات آن استفاده کنند و حضرت زینب(سلام الله علیها) را هم همراه بردند و در آن سفر بود که ایشان از دنیا رفتند. البته هر سه قول برای خودش دلایلی دارد و هر کدام نیز اشکالاتی دارد.

Share