اتفاق نظر علامه حسن زاده آملی و آیت الله مکارم شیرازی در مورد مبحث وحدت وجود

بسم الله الرحمن الرحیم
در این مقاله قصد دارم تا اتفاق نظر دو عالم بزرگ جهان تشیع اعنی حضرت نجم الدین حسن زاده آملی روحی فداه و جناب آیت الله العظمی مکارم شیرازی حفظه الله تعالی را در مورد مبحث وحدت وجود متذکر شوم.تمام مطالب این مقاله مستند میباشد.
تمام عباراتی که از کتاب لقا الله اثر حضرت علامه حسن زاده نقل نمودم به عینه در جلد اول کتاب شرح دروس معرفت نفس اثر حضرت استاد صمدی آملی نیز ذکر گردیده و مورد تایید و تاکید  ایشان  در ان کتب و آثار متععد دیگرشان واقع شده است.

متن استفتاء
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوالی اینطور فرمودند:
وحدت وجود یعنى چه و معتقد به آن چه حکمى دارد؟
 وحدت وجود معانى متعددى دارد، آنچه به طور قطع باطل و به عقیده همه فقها موجب خروج از اسلام است این است که کسى معتقد باشد خداوند عین موجودات این جهان است و خالق و مخلوق و عابد و معبودى وجود ندارد همان طور که بهشت و دوزخ نیز عین وجود اوست و لازمه آن انکار بسیارى از مسلّمات دین است، هرگاه کسى ملتزم به لوازم آن بشود خارج از اسلام است و غالب فقهاى معاصرـ اعمّ از احیا و اموات (رضوان اللّه تعالى علیهم) این موضوع را پذیرفته و در حواشى عروه به آن اشاره کرده اند.

برای عبارات ایشان مویداتی را از آثار حضرت علامه حسن زاده آملی ذکر مینمایم.

تطبیق
در متن استفتاء فوق آمده:( وحدت وجود معانى متعددى دارد)
علامه حسن زاده آملی در رساله لقا الله میفرمایند:(بدان که وحدت وجود را انحائی است ). در ادامه ایشان چهار وجه برای وحدت وجود ذکر میکنند.(صفحه ۲۴ از ترجمه بخش توحید از رساله لقا الله)(صفحه ۱۵۴ شرح دروس معرفت نفس استاد صمدی آملی)
در متن استفتاء آمده (آنچه به طور قطع باطل و به عقیده همه فقها موجب خروج از اسلام است این است که کسى معتقد باشد خداوند عین موجودات این جهان است و خالق و مخلوق و عابد و معبودى وجود ندارد همان طور که بهشت و دوزخ نیز عین وجود اوست و لازمه آن انکار بسیارى از مسلّمات دین است،)
علامه حسن زاده آملی در رساله لقا الله میفرمایند:(همانا نفی وجود حقیقی از اشیاء نه به این معناست که هر چیزی خداست ، و نه به این معناست که قول به اتحاد باشد) (صفحه ۲۲ از ترجمه بخش توحید از رساله لقا الله)(صفحه ۱۵۷ شرح دروس معرفت نفس استاد صمدی آملی)
علامه حسن زاده آملی در رساله لقا الله میفرمایند:(گاهی گمان میشود که همانا وجود یک شخص منحصر به فرد است که او واجب بالذات است و برای مفهوم وجود ،مصداق دیگری نیست ،طبق این نحوه برداشت همه موجودات مثل آسمان و زمین و نبات و حیوان و نفس و عقل ... غیر از آن یک فرد عددی نیستند،... این نحوه توهم در مسئله ی وحدت وجود مخالف است با بسیاری از قوائد عقلیه حکمیه ای که از جنبه ی مبانی رصین و محکم و استوار است ... در واقع موجب میشود نفی علیت حق تعالی و معلولیت ممکنات را، و اینکه ممکنات به طور کلی احتیاجی به علت ندارند، بلکه موجب نفی ممکنات از اساس می شود ، که مجموعا مفاسد این قول به وحدت عددی وجود از جنبه عقلی و شرعی زیاد است)(صفحه ۲۴ از ترجمه بخش توحید از رساله لقا الله)(صفحه ۱۵۴ شرح دروس معرفت نفس استاد صمدی آملی)

متن استفتاء
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال دیگری میفرمایند:
(البته اگر بخواهیم حق مطلب را درباره وحدت وجود ادا کنیم باید مقاله ای طولانی و حتی یک کتاب بنویسیم که استفتائات جای آن نیست و اگر کسانی اعتقاد به وجود خداوند و جهان ماده هر دو دارند و ماده را مظاهر وجود حق می دانندآنها قایل به وحدت وجود به معنی باطل نیستند.)

برای عبارات ایشان مویداتی را از آثار حضرت علامه حسن زاده آملی ذکر مینمایم.

تطبیق
علامه حسن زاده آملی در رساله لقا الله در مورد وجه چهارم وحدت وجود که مورد تایید ایشان واقع گردیده است میفرمایند:(شکی نیست به وجود کثرت و تعدد و اختلاف انواع و اصناف و افراد، ولی خداوند جل جلاله در ایجاد ممکنات مختلفه و تکوین و تحقق آنها ، همانا به حیات و قدرت ، و علم و اراده تجلی کرده و ظاهر شده است)(صفحه ۴۰ از ترجمه بخش توحید از رساله لقا الله)(صفحه ۱۷۹ شرح دروس معرفت نفس استاد صمدی آملی)
متن استفتاء
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال دیگری میفرمایند:
 لطفاً توضیح روشنى در مورد وحدت وجود بیان فرمایید؟
 توضیح این که وحدت وجود گاه به معناى وحدت مفهوم وجود است که اشکالى ندارد و گاه به معناى وحدت حقیقت است مانند حقیقت نور آفتاب و نور چراغ که هر دو یک حقیقت است ولى مصداق متعدد است آن هم اشکالى ندارد و گاه به معناى وحدت مصداق وجود است به این معنا که در عالم هستى وجودى جز خدا نیست و همه چیز عین ذات اوست این سخن مستلزم کفر است و هیچ یک از فقها آن را قبول نکرده اند

برای عبارات ایشان مویداتی را از آثار حضرت علامه حسن زاده آملی ذکر مینمایم.

تطبیق
علامه حسن زاده آملی در رساله لقا الله نیز در مورد وحدت مفهوم وجود و همچنین وحدت حقیقت وجود ،پس از تبین این نظریات به صورت جدا گانه میفرمایند( و این رای پهلوی های باستان(اشتراک معنوی مفهوم وجود) با هیچ امری از امور عقلیه و نیز با مبانی شرعیه تنافی ندارد ...)(صفحه ۳۰ از ترجمه بخش توحید  رساله لقا الله)(صفحه ۱۶۶ شرح دروس معرفت نفس استاد صمدی آملی)
علامه حسن زاده آملی در قسمت دیگر رساله لقا الله  در مورد وحدت حقیقت وجود میفرمایند(... به تحقیق اختیار کرد صدر المتالهین مولی صدرا ،همین وجه معنای وحدت را ، و بر قسم اول طعنه زد و آن قسم را در مبحث علت و معلول اسفار ابطال کرد ،همانگونه که درایت به خرج دادی ،و این نحوه وحدت (وحدت  عین کثرت و کثرت عین وحدت) وجه وجیه و شریف دقیقی است که برهان موافق اوست و ذوق عرفان و یافتن هم با آن موافق است و با هیچ امری منافات ندارد.(صفحه ۳۸ از ترجمه بخش توحید  رساله لقا الله)(صفحه ۱۶۷ تا صفحه ۱۷۴شرح دروس معرفت نفس استاد صمدی آملی.)

متن استفتاء
از محضر ایت الله مکارم شیرازی در استفتاء زیر سوالی پرسیده شد که ایشان پاسخ زیبایی دادند
سوال: بسیارى از بزرگان به وحدت وجود معتقد هستند، آیا طبق این مسأله احتیاطاً باید از این بزرگواران نیز اجتناب شود؟
جواب: هیچ یک از این بزرگواران (رضوان اللّه تعالى علیهم) قائل به وحدت وجود به معناى سوّم که در سؤال بالا آمد نبوده اند و هرکس چنین نسبتى به آن بزرگواران بدهد جسارت کرده است

تطبیق
برای عبارات ایشان مویداتی را از آثار حضرت علامه حسن زاده آملی ذکر مینمایم.
علامه حسن زاده آملی در رساله لقا الله میفرمایند(... مجموعا مفاسد این قول به وحدت عددی وجود از جنبه عقلی و شرعی خیلی زیاد است ، و احدی از حکمای متاله و عرفای شامخین بدان تفوه نکرده است.و نسبت دادن این این نحوه وحدت وجود به آنان دروغی بزرگ محسوب میشود)
(صفحه ۲۵ از ترجمه بخش توحید از رساله لقا الله)(صفحه ۱۵۸شرح دروس معرفت نفس استاد صمدی آملی.)

برای دیدن متن استفتائات آیت الله مکارم شیرازی به اینجا مراجعه کنید

 

منبع : شجره طیبه.

Share

دیدگاه‌ها

ایا نوه امام میتواند به ضد انقلاب تبدیل شود میگویم اری حسین پسر شهید حاج اقا مصطفی که بفرمان امام خانه نشین شد اما نوه دیگر امام که مطابق اکثر اقا زاده ها در کشور کارشناس افکار پدران خود هستند وکس دیگر درک افکار پدرانشان را ندارد مثل مطهری -منتظری -بهشتی -و....... اما ..امروز حسن خمینی با سخنان وحدت افرین فرمودند با کلام همه باهم امام باید به وحدت برسیم و دلها رابهم نزدیک کنیم سئوالی برایم پیش امد که منظور ایشان که مهربان شویم اینست که خاتمی فتنه گر جاسوس را حصر را وزرای ملیاردی را رانت خواران سیاسی و اقتصادی را با هنر وحدت ببخشیم و فراموش کنیم که همین دولت و وزرایش و حامیانش بودند که در ۴ سال اول با تهمت وافترا با یاری پدر غرق شده اصلاحات و دشمنی با دوران ۸ سال قبل از خود مردم را دوشقه کردند وحال بعد از ۶ سال دولت ملیاردرها مردم را به خاک سیاه نشانده از ترس مردم بگفته شیخ حسن دولت ۲۳ ملیونی یک دفعه میشه دولت ۸۰ ملیونی مردم ایران - به مجلس لیبرال امیدی نیست رفراندم کنید ببینید دولت جقدر رای دارد اگر ارا مادنی بود که احمدی نژاد بیشتراز ۲۴ ملیون رای داشت البته میدانم که سیاه نمایی کار عوامل امریکاست همه سیاهی ها تقصیر امریکاست وعوامل داخلی بیگناهند ایا امام با ملیاردرها متحد میشد ایا امام باعناصر فتنه گر مهربانی میکرد ایا امام با امریکا مذاکره میکرد و دارائیهای مملکت را بفروش برد برد میرساند ایا امام سند ناموس مردم را امضا میکرد ایا امام اجازه سوال را که اقای رئیس جمهور این ثروت وخانه را از کجا اوردهای را نمیداد چگونه میتوان مردم شهید داده وانقلابی را با ملیاردرهای دزد متحد کرد شما که همیشه در حال نصیحت هستید اینبار من بشما نصیحت میکنم که بعنوان وارث خون خمینی کبیر فقط یکبار هم شده صحیفه نور را کامل بخوانید افکار امام با ژن به ارث نمیرسد