بی نیازی از طبیب

طراحی آواتار مذهبی

بسم الله الرحمن الرحیم

امیرالمومنین امام على عليه السلام:
در سفارشى به فرزند خود امام مجتبى عليه السلام فرمودند : فرزندم! آيا چهار نكته به تو نياموزم كه با رعايت آنها از  طبيب بى نياز شوى؟ عرض كرد: چرا، اى اميرالمؤمنان. حضرت فرمودند: تا  گرسنه نشده اى غذا نخور و تا  اشتها دارى از غذا دست بكش و غذا را خوب  بجو و قبل از خوابيدن قضاى حاجت كن[ دستشوئی رفتن] . اگر اين نكات را رعايت كنى، از مراجعه به طبيب بى نياز مى شوى.

منبع: خصال شیخ صدوق (ره ) ص 229.

اطلاعات بیشتر در:
آداب غذا خوردن در اسلام

 

Share