غدیر در سیره حضرت معصومه سلام الله علیها

موضوع: 
کتاب غدیر در سیره حضرت معصومه سلام الله علیها

غدیر در سیره حضرت معصومه سلام الله علیها
مشخصات کتاب:

سرشناسه:مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)
عنوان و نام پدیدآور:غدیر در سیره حضرت معصومه سلام الله علیها/مرکز تخصصی غدیرستان کوثر نبی (ص)/محمدرضا شریفی
مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه
موضوع: غدیر - حضرت معصومه س
ص: ۱

عناوین اصلی کتاب شامل:
تبلیغ غدیر؛ اشتیاق دیدار برادر و وارث غدیر؛ زندگی نامه؛ فضائل؛ کریمه اهل بیت علیهم السلام؛ محدثه؛ زیارت؛ وصف شهر قم از منظر اهل البیت علیهم السلام؛ اشعار؛ پیامک

Share