آغاز حکومت دیکتاتوری ژنرال سوهارتو در اندونزی (۱۹۶۶میلادی)

۱۲ مارس
 سوهارتو suharto

ژنرال سوهارتو، سیاست مدار نظامی اندونزی در بیستم فوریه ۱۹۲۱میلادی در خانواده ای مسیحی در جاکارتا پایتخت این کشور به دنیا آمد. وی در ۱۹ سالگی به ارتش پیوست و از جوانی رهبری یک سازمان چریکی را که علیه نیروهای اشغال گر و استعماری هلند در اندونزی فعالیت می کرد به عهده گرفت. سوهارتو در سال های بعد از استقلال کشورش، مدارج ترقی را طی کرد تا اینکه در سال ۱۹۶۲م معاونت ریاست ستاد ارتش اندونزی را احراز نمود. سوهارتو در زمان حکومت احمد سوکارنو به هرم قدرت نزدیک شد و درصدد قبضه کردن قدرت برآمد. از این رو، در روز ۳۰ سپتامبر ۱۹۶۵م ارتش اندونزی به بهانه خنثی کردن توطئه کودتا از طرف حزب کمونیست دست به کودتا زد و سوهارتو با یک ضد کودتا در اول اکتبر ۱۹۶۵م قدرت را در دست گرفت. در طی این کودتا، صدها هزار نفر از مردم اندونزی نیز به بهانه کمونیست بودن، قتل عام شدند. پس از این ضد کودتا، نظامیان، سوکارنو، رئیس جمهوری اندونزی را در مقام خود ابقا کردند ولی سوکارنو دیگر جز در مقام ریاست جمهوری اختیاری نداشت تا اینکه در ۱۲ مارس ۱۹۶۷م از این مقام تشریفاتی نیز استعفا داد. از این زمان، حکومت سوهارتو آغاز شد و از سال بعد به ریاست جمهوری این کشور انتخاب گردید. در زمان زمام داری سوهارتو، اندونزی متکی به غرب گردید و اقلیت مسیحی بر اکثریت مسلمانان حاکم شد. وی تا سال ۱۹۹۸م به مدت بیش از ۳۰ سال در این مقام، رهبری بلامنازع اندونزی را در دست داشت و دیکتاتوری وسیعی در کشور به راه انداخت. در مارس ۱۹۹۸م، پارلمان اندونزی برای هفتمین بار سوهارتو را برای پنج سال دیگر در پست ریاست جمهوری ابقا کرد اما در پی شورش های گسترده و تظاهرات اعتراض آمیز مردم، در ماه مه آن سال از کار برکنار شد و یوسف حبیبی، معاون او، به ریاست جمهوری رسید.

Share