كشتار اهالی روستای حسینیه توسط صهیونیست های مسلح (1948م)

13 مارس
رژیم غاصب صهیونیست,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در ادامه زمینه سازی مزدوران صهیونیستی یهود برای تشكیل رژیم اسرائیل و ایجاد جوّ ارعاب و وحشت در فلسطین، در سیزدهم مارس 1948م، صهیونیست های مسلح وابسته به گروه تروریستی هاگانا به دهكده فلسطینی حسینیه در ناحیه جلیله شمالی حمله كردند. صهیونیست ها در این حمله، خانه های فلسطینیان را بر سر غیر نظامیان بی پناه خراب كردند و شصت تن از اهالی روستای حسینیه را قتل عام نمودند. نظامیان صهیونیست، هم چنین در این روز، خانه های بخش قَطْمون در بیت المقدس را نیز منفجر كردند و تعدادی از فلسطینی ها را به خاك و خون كشیدند. كشتار مردم فلسطین توسط گروه های تروریستی صهیونیستی به این دلیل اوج گرفت كه صهیونیست ها قصد داشتند، پس از خروج نیروهای انگلیس از فلسطین، موجودیت غیرقانونی رژیم اشغال گر قدس را اعلام كنند، همان گونه كه این اقدام، دوماه پس از قتل عام فلسطینی ها در روستای حسینیه انجام شد.

Share