برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی(۱۳۵۸هجری شمسی)

۲۴ اسفند
انتخابات ,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

با برگزاری انتخابات اولین دوره مجلس شورای اسلامی، یکی دیگر از اهداف انقلاب اسلامی تحقق یافت و مردم ایران در انتخاباتی آزاد، نمایندگان خود را برگزیدند. این انتخابات در شرایطی برگزار شد كه دشمنان اسلام با توطئه های مختلف خود، در صدد تضعیف نظام نوپای جمهوری اسلامی و جلوگیری از شكل گیری ارکان آن بودند. اما مردم ایران، تحت رهبری امام خمینی، تمامی توطئه ها را خنثی کردند و مجلس، با قدرت، کار خود را آغاز كرد.

Share