مرگ "ژوليوس سزار" امپراتور روم قديم (44 ق.م)

15 مارس
ژوليوس سزار

ژولیوس سزار امپراتور روم باستان در 27 اكتبر سال 101 قبل از میلاد مسیح(ع) در روم به دنیا آمد. دوره جوانی ژولیوس در بحبوحه زد و خوردهای فرقه های سیاسی روم سپری شد. او پس از چندی با امپراتور روم اختلاف پیدا كرد. از این رو از ترس جان به آسیای صغیر گریخت و در قشون رومی مقیم آنجا به خدمت مشغول شد. با مرگ دیكتاتور روم، ژولیوس به رم بازگشت و به فعالیت های سیاسی پرداخت. ولی باز به مشرق رفت تا این كه در راه گرفتار دزدان شد. سزار پس از رهایى از دزدان مدتی به فراگیری علم پرداخت و سپس بار دیگر وارد عرصه قدرت گردید. او در سال 60 قبل از میلاد با دو قدرت مند دیگر رومی اتحاد سه گانه را تشكیل داد كه بعدها كلیه امور روم را در دست گرفتند. سزار پس از چندی با انبوهی از سپاهیان عزم تسخیر اروپای غربی كرد و سال ها در این راه جنگید. او با تكیه بر مردم، پیروزی های سیاسی زیادی به دست آورد و با كمك سپاهیان خود، نواحی متعددی را تصرف نمود. سزار برای بهتر كردن وضع زندگی مردم فقیر روم و ولایات دیگر می كوشید و برای بناهای عمومی مبالغ زیادی هزینه كرد. او در مدت زمام داری خود مانند رئیس و صاحب یگانهْ حكومت می كرد و به نظامات و قوانین اساسی وقعی نمی نهاد. سزار در سال 65 ق. م به حكمرانی و امپراتوری روم رسید و به مدت بیست سال در این مقام بود تا این كه در 15 مارس 44 ق.م در 56 سالگی، در سنای روم به دست سناتورهای مخالفش به قتل رسید.

Share