وفات عالم بزرگ آیت‏ اللَّه "سیدحسن موسوی بجنوردی"(1395 ق)

19 جمادی الثانی
آیت الله سیدحسن موسوی بجنوردی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

آیت اللَّه حاج میرزا حسن بن سیدآقا بزرگ موسوی بجنوردی متولد 1316 ق، فقیهی بزرگ و از مراجع و اساتید و مدرسین حوزه ی علمیه ی نجف بود. القَواعِدُ الفِقهیه، ذخیرةُالمَعاد، حاشیه بر وسیلةُ النجاة و رساله در اجتماع امر و نهی، از آثار این فقیه بزرگوار می باشند.

Share