مرگ پادشاه پيشين مصر، ملک فاروق(۱۹۶۵میلادی)

۱۸مارس
ملک فاروق,پادشاه مصر,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

ملک فاروق، پادشاه اسبق مصر در سال ۱۹۲۰میلادی به دنیا آمد. او زمانی متولد شد که پدرش احمد فؤاد پاشا با نام فؤاد اول در مصر سلطنت می کرد. در آن زمان، حکومت مصر تحت الحمایه انگلیس بود. فاروق در پی مرگ پدرش در سال۱۹۳۶میلادی، در سن شانزده سالگی جانشین وی شد اما چون به سن قانونی نرسیده بود اداره امور مملکت به شورای نیابت سلطنت محول گشت. در آغاز جنگ جهانی دوم و درگیر شدن عده زیادی از قوای متخاصم در شمال افریقا، مصر نیز به صورت یکی از جبهه ها و پایگاه های متفقین به خصوص انگلستان درآمد. ملک فاروق زمانی مجبور شد علی رغم میل باطنی خود، به پیشنهاد انگلیس در مورد نخست وزیری یکی از مخالفان خود، تن در دهد. ولی فاروق در سال ۱۹۴۴میلادی بار دیگر قدرت کافی به دست آوردو پس از تأسیس رژیم صهیونیستی، همگام با دیگر کشورهای عربی، ارتش مصر را درگیر جنگ با رژیم نوبنیاد صهیونیستی نمود. جنگ توام با شکست مصر، مردم این کشور را نسبت به ملک فاروق به شدت بدبین ساخت. این بدبینی در کنار فساد رایج در دستگاه رهبری فاروق، زمینه کودتای آرام ۱۹۲میلادی ژنرال نجیب و جمال عبدالناصر را در مصر به وجود آورد. به دنبال این کودتا، فاروق در ۲۶ ژوئیه ۱۹۵۲میلادی مجبور به استعفا شد. رهبران کودتا در ابتدا پسر خردسال فاروق به نام احمد فؤاد را به عنوان فاروق دوم به سلطنت نشاندند. اما در پی اعلام جمهوری در مصر در ۱۸ ژوئن ۱۹۵۳میلادی، فاروق و خانواده اش از مصر اخراج و رهسپار ایتالیا شدند تا اینکه فاروق در ۱۸ مارس ۱۹۶۵میلادی در ۴۵ سالگی در رم درگذشت.

Share