پايان تسلط رژيم نژادپرست افريقای جنوبی بر کشور ناميبيا(1990میلادی)

20 مارس
 كشور ناميبيا

کشور نامیبیا که در منطقه جنوب غربی افریقا قرار دارد، در جریان جنگ جهانی اول به تصرف نیروهای افریقای جنوبی درآمد و بعد از جنگ جهانی دوم، در سال 1947 میلادی به صورت رسمی جزئی از افریقای جنوبی، اعلام شد. هرچند این امر از سوی سازمان ملل رد گردید. با این حال اشغال نامیبیا توسط افریقای جنوبی تا سال 1961 میلادی به طول انجامید. از این سال، سازمان ملل مقدمات استقلال این کشور را فراهم ساخت. این در حالی بود که مبارزات استقلال طلبانه و آزادی خواهانه مردم ادامه داشت و سازمان خلق افریقای جنوب غربی موسوم به "سوآپو" رهبری مردم را برعهده داشت. در سال 1975 میلادی موجودیت این سازمان توسط سازمان ملل به رسمیت شناخته شد و در کنفرانس غیرمتعهدها نیز به عنوان نماینده نامیبیا پذیرفته شد. در طی سال های بعد، از یک طرف تشدید مبارزات مردمی و فشارهای افکار عمومی و از سوی دیگر تغییرات به وجود آمده در عرصه بین المللی باعث شد تا در دسامبر سال 1988 میلادی خروج نیروهای نژادپرست افریقای جنوبی پذیرفته شود، آوارگان به کشور خود بازگردند و زندانیان آزاد شوند. در نهایت پس از انجام انتخابات و پیروزی سوآپو با بیش از 60% آراء، به دوران حکومت افریقای جنوبی بر نامیبیا، پس از هفتاد سال حضور بیگانه خاتمه داده شد.

Share