تأسیس مدرسه علمیه حقانی (۱۳۳۹ ش)

۱ فروردین
مدرسه علمیه حقانی

در اول فروردین ۱۳۳۹ ش، مدرسه علمیه منتظریه (حقانی) با تلاش و همت حضرات آیات سید محمد حسینی بهشتی، مهدی حائری تهرانی، علی مشكینی و حاج علی حقانی با هدف تحول در نظام آموزشی حوزه و كادرسازی برای آینده اسلام، در قم تأسیس شد. این مدرسه اولین تشكیلات منظم حوزوی بود كه طلاب در آن با رعایت نظم، دفتر حضور و غیاب و نمره امتحان آشنا می شدند. همچنین مواد درسی جدیدی همچون محاوره زبان عربی، ریاضیات و انگلیسی در آن تدریس می شد. این مدرسه در جریان نهضت اسلامی، نقش مهمی در پرورش نیروهای آگاه و پیرو خط امام ایفا كرد و طلاب فاضلی در آن تربیت شدند.

Share