تولد "یوهان سباستین ژان باخ" موسیقیدان و آهنگ ساز نامی آلمان (1685م)

21 مارس
یوهان سباستین ژان باخ

یوهان سباستین ژان باخْ موسیقی دان معروف آلمانی در 21 مارس 1685م در آیزْناخ آلمان و در خانواده ای كه همه افراد آن بیش از یك صد سال با موسیقی آشنایى داشتند به دنیا آمد. وی در ده سالگی پدر و مادرش را از دست داد و از آن پس تحت نظر برادرش به فراگیری موسیقی پرداخت. علاقه به موسیقی در یوهان به قدری بود كه در زمان كوتاهی قطعاتی را كه برادرش برای تمرین به او یاد می داد فراگرفت. باخ در نهایت با كوشش و زحمت زیاد به دنیای موسیقی راه یافت و راه خود را در این هنر باز كرد. خط سیر زندگی فعال و سازنده باخ از شغل نسبتاً پایینِ نوازندگی مجلسی آغاز شد تا آن كه به رهبری اُركِسْتر دربار آلمان دست یافت. هنر باخ در روزگارش و حتی تا یك قرن بعد با بی اعتنایى روبرو بود و او را موسیقی دان ناسازگار با زمان معرفی می كردند. حتی پسرانش، آثار پدر را عجیب می پنداشتند و معتقد بودند كه این آثار به درد موزه می خورند. باخ در اواخر عمر، پیوسته درسفر و در حال اجرای كنسرت و نیز تصنیف تعداد فراوانی اثر بود. باخ با توسل به تزكیه و ریاضت، موسیقی خود را برای هنر سخت مُردن كه از آنِ گذشتگان بود آماده می كرد و در ده سال آخر عمرش چنان تغییر كرد كه دیگر قابل شناسایی نبود. از آثار مهم باخ می توان سویت ها، كنسرتورهای برانْدْبورگ و سونات ها برای ویولن را نام برد. باخ در موسیقی مذهبی نیز آثار بزرگی هم چون ای مسیح(ع) و روح را تصنیف كرده است. یوهان سباستین باخ سرانجام در 22 ژوئیه 1750م در 65 سالگی درگذشت.

Share