تولد "ژان ژوزف فوریه" ریاضی دان معروف فرانسوی (۱۷۶۸م)

۲۱ مارس
ژان باپتیست بارون ژوزف فوریه(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ژان باپتیست بارون ژوزف فوریه، ریاضی دان برجسته فرانسوی در ۲۱ مارس ۱۷۶۸م در اوگزر فرانسه به دنیا آمد. وی كه از دانشمندان برجسته فرانسه در قرن هجده و نوزده به شمار می رود به عنوان استاد برجسته ریاضی به تدریس پرداخت و این، هم زمان بود با انقلاب كبیر فرانسه. در این زمان، فوریه نیز به جرگه انقلابیون و آزادی خواهان پیوست. پس از آن ژان فوریه در جریان لشكركشی ناپلئون بُناپارت به مصر در سال ۱۷۹۸م همراه وی رفت. و مدتی در ناحیه تحت اشغال فرانسه به فرمان روایى پرداخت. فوریه در عین حال به تحقیقات علمی خود مشغول بود و به واسطه مطالعات دامنه دار و نتیجه مند خود در رشته ریاضیات، از طرف ناپلئون به لقب "بارون" مفتخر گردید و در سال ۱۸۲۲ به عنوان منشی آكادمی علوم برگزیده شد. وی درباره انتشار حرارات به تحقیق پرداخت و موضوعی را كه به نام وی "سلسله فوریه" نام دارد حل نمود. فوریه هم چنین در زمینه نظریه تحلیل حرارت كتابی منتشر نمود كه مورد استفاده دانشمندان پس از خود قرار گرفت. علاوه بر آن، فوریه درباره پدیده های ارتعاشی شامل صوت و نور تحقیقات ارزنده ای ارائه نمود و یافته هایی به دست آورد. وی هم چنین پس از زحمات فراوان موفق شد ارتعاشات امواج الكتریكی را توسط منحنی های مثلثاتی نمایش دهد. ژان باپتیست فوریه پس از سال ها تحقیق و مطالعه سرانجام در تاریخ ۱۶ ماه مه ۱۸۳۰م در سن ۶۲ سالگی درگذشت.

 

Share