نرم افزار مهدویت از منظر امام باقر ( علیه السلام )

موضوع: 
مهدویت از منظر امام باقر علیه السلام

مهدویت از منظر امام باقر علیه السلام
مشخصات کتاب:
مولف: عبدالکریم پاک نیا
ناشر : عبدالکریم پاک نیا
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدّمه؛ عصاره پیامبران الهی؛ استتار نام مهدی علیه السلام؛ لحظه دل انگیز ظهور؛ سخنرانی امام در مکّه؛ دشمنان کینه توز؛ ستیز با عالمان بی عمل؛ رجعت در عصر ظهور؛ پاورقی

Share