تولید و اشتغال؛ کلید پیشرفت همه جانبه

پیام رهبری سال96
tolid-o-eshteghal.jpg

«اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» شعاری بود که رهبر معظم انقلاب برای سال 1396 برگزیدند؛ شعاری که نشانگر نگاه راهبردی ایشان به مقوله اقتصاد در جهت پیشرفت است. با پیگیری این راهبرد و تلاشی مجدانه در مسیر آن رونق تولید و کسب و کار میسر خواهد شد.
هر سال در نخستین لحظات سال نو، مقام معظم رهبری در پیامی به عموم مردم ایران، با نام گذاری سال جدید، مسیر حرکت یکساله  کشور را مشخص می کنند. امسال نیز همانند سال های گذشته رهبر معظم انقلاب اسلامی در نخستین دقیقه ‎های پس از تحویل سال نو با مردم سخن گفتند. ایشان ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وعید نوروز، با اشاره به «همت جوانانه» و «حرکات مومنانه فراگیر»، این دو ظرفیت چشمگیر را پشتوانه هایی مهم برای پیاده سازی شعار سال یعنی «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» دانستند و از همه مسئولان و مردم خواستند تا بر این نقاط کلید هدف گذاری سال تمرکز کنند.
رهبر معظم انقلاب اقتصاد مقاومتی را یک مجموعه دانستند که اگر فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توجّه قرار بگیرد، ممکن است چندان منشأ اثر نباشد. از این رو ایشان علاج را در این مسأله دانستند که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و برای هر نقطه ی کلیدی و مهمّی یک فصلی از زمان را قرار بدهیم. مقام معظم رهبری همچنین فرمودند که اقتصاد مقاومتی عنوان کلّی است، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند.
در زمینه طرح شعار سال و ضرورت های تحقق آن به ذکر چند نکته می پردازیم:
1- رهبر معظم انقلاب در واپسین روزهای بهمن ماه 1392، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند. ایشان سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در 24 بند و با هدف تأمین رشد پویا و بهبود شاخص های مقاومت اقتصادی و دستیابی به اهداف سند چشم انداز بیست ساله، با رویکردی جهادی، انعطاف پذیر، فرصت ساز، مولد، درون زا، پیشرو و برون گرا ابلاغ کردند.
همچنین ایشان شعار سال 1395 را به عنوان سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» معرفی کردند و امسال را نیز با عنوان «اقتصاد مقاومتی: تولید - اشتغال» نام نهادند.
این دغدغه معظم له نشانگر نگرش راهبردی به تولید و پیشرفت همه جانبه کشور است. همان سان که مقام معظم رهبری علاج اقتصاد را در این دانستند که نقطه کلیدی را درست شناسایی کنیم. ایشان در همین زمینه فرمودند: این نقطه  ی کلیدی عبارت است از تولید، تولید داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه متمرکز بشویم و کارها را بر این اساس برنامه  ریزی و دسته بندی بکنیم، تصور این است که کار به میزان زیادی جلو خواهد رفت و موفقیت ‎های چشمگیر و محسوسی پیش خواهد آمد.
2- همان گونه که گفته شد، مقام معظم رهبری بر نقاط تولید و اشتغال تاکید کردند. این مسأله گویای آن است که تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی با توجه به این دو نقطه امری شدنی و در دسترس خواهد بود.
درواقع می توان میان اشتغال و تولید رابطه ای منسجم و همسو دید؛ به عبارتی دیگر هرچه تولید بیشتر شود، اشتغال نیز رونق می گیرد و هرچه از میزان تولید داخلی کاسته شود، بر خیل بیکاران افزوده خواهد شد. پس توجه به این دو مقوله کلیدی امری شایسته و بایسته است.
بنابر این، پیشرفت کشور زمانی می ‍تواند جامه عمل بپوشد که تولید داخلی به عنوان مقوله ای اشتغال زا در اولویت قرار گیرد. از این رو تحقق این مسأله امری دوسویه است؛ بخشی به ساختار و بخشی دیگر به کارگزار باز می گردد. در بخش ساختاری، کشورها با سیاست گذاری و برنامه ریزی های اقتصادی سعی می کنند، اقتصاد ملی خود را تقویت کرده و رشد و پیشرفت را محقق سازند. از طرفی دیگر مردم می توانند نقشی بسیار مهم را عهده دار شوند که مهم ترین آنها خرید کالاهای تولید داخلی است.
در این میان گامی که از جانب مردم برداشته می شود، مکملی برای ریل گذاری هایی است که دولت ها برای پیشرفت کشور انجام می دهند. بنابر این حرکت قطار توسعه با همیاری ساختار و کارگزار امری شدنی است.
از مهم ترین مزیت های حمایت از تولید داخلی رونق چرخه های اقتصادی و صنعت کشور است. ارجحیت تولید داخلی با خود رونق کسب و کار را به همراه می آورد. رفع بیکاری نیز درمانی بهتر از تقویت توان داخلی و تولید ملی ندارد. تجربه کشورهای مختلف گویای آن است که اشتغال زایی با باور به تولید داخلی و توجه به ظرفیت های ملی محقق شده است.
3- گفتنی است که تولید داخلی زمانی می تواند تداوم و قوام داشته باشد که مصرف کالاهای تولید داخلی اولویت پیدا کند. درواقع با مصرف هر کالای داخلی اشتغال رونق گرفته و از نرخ بیکاری کاسته می شود.
از این رو یکی از تأکیدات رهبر معظم نقلاب در طول سال های گذشته که بارها توسط ایشان مطرح شده، «مصرف کالای داخلی» است. ایشان در مناسبت های مختلف بارها توجه به مصرف کالاهای داخلی را مطرح فرموده و مورد تأکید قرار داده اند. برخی از مهم ترین دلایل مصرف کالای داخلی در بیانات معظم له را می توان در نکته هایی همچون «ایجاد استقلال اقتصادی و سیاسی»، «ایجاد کار و اشتغال»، «افزایش ابتکارات تولیدکنندگان»، « افزایش ثروت ملی»، « کاهش تورم» و «کنترل نقدینگی» مورد اشاره قرار داد.
4- به نظر می رسد حضور فعالانه نخبگان اقتصادی، برنامه ریزی منسجم و ایجاد فضای سرمایه گذاری مطمئن در عرصه تولید داخلی در کنار حمایت های همه جانبه از تولیدکنندگان می تواند تحقق بخش شعار سال باشد. از طرفی دیگر باید مشوق هایی برای تولید کنندگان ایجاد شود تا با فارغ بال بیشتری در عرصه تولید داخلی فعالیت کنند.
منبع: ایرنا

Share