درگذشت "یحیی بن قاسم ثَعْلَبی" ملقب به "ابوزكریا" ادیب و شاعر مشهور عرب(۶۱۶ ق

۲۴ جمادی الثانی
ابوزكریا، یحیى بن قاسم ثَعْلَبی

ابوزكریا، یحیى بن قاسم ثَعْلَبی، فقیه، قاری، مفسّر، نحوی، لغوی، عروضی و شاعر ماهر بود. او سال ها در مدرسه ی نظامیه ی بغداد به تدریس اشتغال داشت و شاگردان زیادی پرورش داد. از ابوزكریا كه در میان اعراب بیشتر به عنوان ادیب و شاعر مطرح می باشد، دیوان شعری به جای مانده است. سرانجام ابوزكریا در سال ۶۱۶ ق در ۹۵ سالگی بدرود حیات گفت.

Share