نرم افزار/ امام جواد علیه السلام الگوی دانشمندان جوان

موضوع: 
نرم افزار/ امام جواد علیه السلام الگوی دانشمندان جوان

مشخصات کتاب:
عنوان : امام جواد (ع) الگوی دانشمندان جوان
پدیدآورندگان : پاک نیا، عبدالکریم ،۱۳۴۱-(پدیدآور)
امام نهم محمد بن علی (ع) (توصیف گر)
وضعیت نشر : قم: موسسه فرهنگی و اطلاع رسانی تبیان، ۱۳۸۷
نوع : متن
جنس : مقاله
الکترونیکی
زبان : فارسی
توصیفگر : فضایل اخلاقی[۱]
دانشمندان 
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ نوجوانی در قله رفیع دانش؛ جوانان در عرصه تفکر و کسب دانش؛ گفتار اندیشمندان؛ دانشمند نوجوان؛ پاورقی

Share