نرم افزار/ اندیشه های قرآنی امام جواد علیه السلام

موضوع: 
نرم افزار/ اندیشه های قرآنی امام جواد علیه السلام

مشخصات کتاب:
نمایه سازی قبلی : نمایه سازی قبلی
شماره کتابشناسی ملی : ایران ۸۵-۱۶۷۶۸
سرشناسه : پاک نیا، عبدالکریم
عنوان و نام پدیدآور : اندیشه های قرآنی امام جواد (ع)/عبدالکریم پاک نیا
منشا مقاله : کیهان ، ۱۲ مرداد ۱۳۸۵: : ص ۶
توصیفگر : امامت
توصیفگر : قرآن[۱]
توصیفگر : محمد بن علی (ع)، امام نهم
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ ضرورت امامت از دیدگاه امام جواد؛ عظمت مسند امامت؛ نمونه ای از اندیشه های فقهی امام جواد؛ پاورقی

Share