نرم افزار/ صحیفه الجواد[صحیفه امام جواد( علیه السلام )]

موضوع: 
صحیفه الجواد(علیه السلام)

مشخصات کتاب:
سرشناسه : محمدبن علی(ع)، امام نهم، ق ۲۲۰ - ۱۹۵
عنوان و نام پدیدآور : صحیفه امام جواد علیهم السلام/ مولف جواد قیومی اصفهانی
مشخصات نشر : قم: جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی، ۱۳۸۱.
مشخصات ظاهری : ص ۳۲۰
فروست : (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، دفتر انتشارات اسلامی ۷۸۷)
شابک : ۹۶۴-۴۷۰-۰۸۵-۶ ؛ ۹۶۴-۴۷۰-۰۸۵-۶
وضعیت فهرست نویسی : فهرستنویسی قبلی
یادداشت : فارسی - عربی.
یادداشت : کتابنامه: ص. ۳۱۳ - ۲۹۵؛ همچنین به صورت زیرنویس
موضوع : دعاها
شناسه افزوده : قیومی اصفهانی، جواد، ۱۳۴۲ - ، گردآورنده
شناسه افزوده : جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. دفتر انتشارات اسلامی
رده بندی کنگره : BP267/3/م ۳۵ص ۳۰۴۱ ۱۳۸۱
رده بندی دیویی : ۲۹۷/۷۷۲
شماره کتابشناسی ملی : م ۸۲-۷۱۰۲
عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه ی دفتر؛ ادوار زندگی امام جواد؛ تأخیر در ولادت امام جواد؛ با برکت ترین فرزند برای شیعیان؛ امام جواد در زمان پدر بزرگوارش؛ تصریح به امامت حضرت جواد؛ امام جواد و بیان فضیلت زیارت پدر بزرگوارش؛ امام جواد و عشق و محبت به حضرت زهرا؛ امام جواد و سخن از امام مهدی؛ امام جواد در زمان حکومت مأمون؛ امام جواد در زمان حکومت معتصم عباسی؛ اقدامات امام جواد در تبیین اسلام اصیل؛ امام هادی و خبر شهادت پدر؛ محل دفن امام جواد؛ گفتاری پیرامون کلمه ی امیرالمؤمنین؛ گفتاری پیرامون فرزندان امام جواد؛ نیایشها و ادعیه ی امام جواد؛ مناظرات آن حضرت؛ کلمات توحیدی آن حضرت؛ گزیده ای از گفتار آن حضرت؛ گزیده ای از گفتار آن حضرت؛ اشعاری در مدح آن حضرت؛ پادشاه کشور ایجاد ابوجعفر جواد؛ دریای سخاوت کیست، سلطان جواد ای جان؛ یاور دین خدا، سرور خوبان تقی؛ پاورقی

Share