نرم افزار/ زندگانی سیاسی امام علی علیه السلام

موضوع: 
کتاب زندگانی سیاسی امام علی علیه السلام

زندگانی سیاسی امام علی علیه السلام
مشخصات کتاب:
نام کتاب: زندگانی سیاسی امام علی علیه السلام
نویسنده: دکتر مجید معارف
موضوع: عتبات عالیات و سوریه
زبان: فارسی
تعداد جلد: 1
ناشر: نشر مشعر
مکان چاپ: تهران
ص:1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ پیشگفتار؛ عصر پیامبر اسلام؛ علی علیه السلام و بعثت پیامبر صلی الله علیه و آله؛ اتحاد و یگانگی روحی با رسول خدا صلی الله علیه و آله؛ علی علیه السلام و حوادث مهم دوران رسالت؛ جمع بندی و نتیجه گیری؛ منابع و مآخذ؛ پی نوشتها

Share