نرم افزار/ فاطمه بنت اسد علیهاالسلام: مادر گرامی امام علی علیه السلام

موضوع: 
مادر گرامی امام علی علیه السلام

فاطمه بنت اسد علیهاالسلام: مادر گرامی امام علی علیه السلام
مشخصات کتاب:
سرشناسه : قهرمانی نژاد شائق، بهاءالدین، 1343 -
عنوان و نام پدیدآور : فاطمه بنت اسد علیهاالسلام: مادر گرامی امام علی علیه السلام/ بهاء الدین قهرمانی نژاد.
مشخصات نشر : تهران: مشعر، 1391.
مشخصات ظاهری : 53 ص.؛ 19×9/5س م.
فروست : زنان اسوه؛ 8.
شابک : 5000 ریال: 978-964-540-262-2
وضعیت فهرست نویسی : فاپا (سوم)
یادداشت : چاپ سوم.
یادداشت : کتابنامه: ص. [49] - 53؛ همچنین به صورت زیرنویس.
موضوع : فاطمه بنت اسد، -4ق.
رده بندی کنگره : BP52/2 /ف18 ق9 1391
رده بندی دیویی : 297/979
شماره کتابشناسی ملی :2105618
ص: 1
عناوین اصلی کتاب شامل:
اشاره؛ دیباچه ؛ مقدمه ؛ نام و نَسَب ؛ ازدواج نیکان ؛ کانون محبّت ؛ تولّد مولود کعبه ؛ دختران بابرکت ؛ مادرِ امینِ قریش ؛ حدیث هجرت ؛ در شهر پیامبر؛ غروب جانسوز؛ کتابنامه

Share