آغاز حکومت سلسله بوربون ها در فرانسه (۱۵۸۹م)

۲۵ مارس
هانری چهارم,سلسله بوربون ها,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

در تاریخ بیست و پنجم مارس ۱۵۸۹م و هم زمان با به قدرت رسیدن هانری چهارم، حکومت سلسله بوربون ها در کشور فرانسه آغاز شد. بوربون ها یکی از خاندان های مقتدر و نیرومند اروپایى بود که در برخی از کشورهای اروپا نظیر اسپانیا، فرانسه و... حکمرانی کردند. نام این خاندان از قلعه بوربون در فرانسه اخذ شده است. مؤسس این خاندان، روبر، پسر لویى چهارم بود. دو قرن پس از وی، این خاندان در نیمه قرن شانزدهم میلادی بار دیگر احیا شد و هانری چهارم به تخت پادشاهی نشست. هانری چهارم، خود، پروتستان مذهب بود، ولی برای سلطنت بر کشوری که اکثریت مردم آن کاتولیک بودند، مذهب کاتولیک را پذیرفت و در سال ۱۵۹۴م تاج گذاری کرد. با این حال، وی آزادی و امنیت پروتستان ها را نیز تامین کرد و نام نیکی در تاریخ فرانسه از خود بر جای گذاشت. دوران سلطنت برخی از سلاطین بوربون، بسیار طولانی بود به طوری که تنها نوه هانری چهارم با عنوان لویى چهاردهم و پس از وی، لویى پانزدهم، مجموعاً بیش از ۱۳۰ سال از طول دوران دویست ساله حکومت بوربون ها را به خود اختصاص دادند. آخرین پادشاه این سلسله لویی شانزدهم بود که در جریان انقلاب فرانسه در ۲۱ ژانویه سال ۱۷۹۳م، اعدام شد. با اعدام لویی شانزدهم، پادشاهی بوربون ها در فرانسه خاتمه یافت و جمهوری اول فرانسه شکل گرفت.

Share