خروج نیروهای شكست خورده امریكا از سومالی در شرق افریقا(1994میلادی)

25 مارس
سومالی

به دنبال سرنگونی دولت محمد زیادباره دیکتاتور وابسته کشور سومالی توسط گروه های مخالف در سال 1991میلادی، نیروهای امریکایى به بهانه پایان دادن به شورش های سومالی و در واقع برای روی کار آوردن دولتی دست نشانده، در دسامبر 1992میلادی وارد این کشور شدند. در حالی که گروه های فاتح در مورد تشکیل یک دولت ائتلافی به توافق نرسیده و این خود منجر به جنگ داخلی شده بود، حضور سربازان امریکایى در قالب نیروهای پاسدار صلح سازمان ملل نیز با مقاومت نیروهای سومالیایى مواجه گردید. استدلال وزارت دفاع امریکا موسوم به پنتاگون و سازمان جاسوسی این کشور، سیا، این بود که در مدت زمان کوتاهی، حکومت مطلوب امریکا را بر سومالی حاکم خواهند ساخت. اما شبه نظامیان سومالی علیه نیروهای نظامی امریکا وارد جنگ شدند. و این درگیری ها، خسارات بیشتری به کشور وارد آورد. از آن طرف، اشغال گران امریکایى در طول اشغال نظامی سومالی و مبارزه با مردم و نیروهای شبه نظامی این کشور، متحمل تلفات زیادی شدند که این امر با مخالفت افکار عمومی امریکا مواجه گردید و در نتیجه کنگره امریکا از کاخ سفید خواست تا ارتش امریکا را از سومالی خارج کند. سرانجام بیل کلینتون، رئیس جمهور وقت ایالات متحده، در تاریخ 25 مارس سال 1994میلادی، فرمان خروج نیروهای امریکایی از این کشور افریقایی را صادر کرد و امریکا بدون به دست آوردن نتیجه مطلوب، با ذلت خاک سومالی را ترک نمود.

Share