درگذشت رهبر كبیر كشور افریقایی گینه، احمد سکوتوره(1984میلادی)

26 مارس
احمد سکوتوره _رهبر گینه

احمد سِکوتوره رهبر پیشین کشور افریقایى گینه، در 9 ژانویه 1922میلادی در یکی از شهرهای مرکزی گینه به دنیا آمد. احمد از جوانی وارد فعالیت های سیاسی شد و خواهان استقلال کشورش از دست استعمارگران فرانسوی گردید. وی یکی از بنیان گذاران سازمان سیاسی موسوم به اجتماع دموکراتیک افریقا بود که تلاش فراوانی در راه رهایى منطقه افریقای غربی از استعمار فرانسه از خود نشان داد. سکوتوره در 1956میلادی معاون این جنبش و در سال 1958میلادی تنها رهبر افریقایى بود که به پیشنهاد ژنرال دوگل رئیس جمهور فرانسه، مبنی بر تشکیل یک جامعه فرانسوی افریقایى در مستعمرات فرانسه، رأی منفی داد. بدین ترتیب بود که در تاریخ دوم اکتبر 1958میلادی، گینه استقلال خود را به دست آورد و سکوتوره به مقام ریاست جمهوری و نخست وزیری این کشور دست یافت. وی حدود 30 سال رهبری گینه را به عهده داشت و در چهار دوره متوالی به ریاست جمهوری آن برگزیده شد، ضمن این که 14 سال نیز هم زمان، نخست وزیر بود. پس از استقلال گینه، سکوتوره به کشورهای شرق خصوصاً اتحاد جماهیر شوروی سابق نزدیک شد و سپس به غرب متمایل گردید. وی در سال های آخر عمر، درهای اقتصاد و سیاست کشورش را به سوی غرب گشود و روابط گینه را با فرانسه و امریکا بهبود بخشید. سکوتوره از 1981میلادی ریاست یک هیأت میانجی از سوی سازمان کنفرانس اسلامی برای میانجی گری در جنگ ایران و عراق را برعهده گرفت و به هر دو کشور سفر کرد. احمد سکوتوره به عنوان یکی از مشاهیر سیاسی قاره افریقا، به هنگام مرگ در 26 مارس 1984میلادی در 62 سالگی، ریاست دوره ای سازمان وحدت افریقا را به عهده داشت.

 

Share