پایان جنگ شامپانی بین آلمان و فرانسه در جریان جنگ جهانی اول(1915میلادی)

27 مارس
آلمان و فرانسه

جنگ جهانی اوّل، اولین جنگ جهانی و فراگیر در قرن بیستم بود که بعد از یکسری آمادگی ها و طی دوران صلح مسلح که به بازسازی و مسلح کردن کشورها اختصاص داشت با بهانه کشته شدن ولی عهد امپراتوری اتریش - مجارستان آغاز گردید و حدود 20 کشور به دلائل گوناگون وارد صحنه نبرد شدند. یکی از صحنه های پرتلفات این جنگ همگانی، در منطقه شامپانی، میان سپاهیان آلمان و فرانسه رخ داد. این جنگ پرتلفات و بدون نتیجه قطعی پس از چهل روز در 27 مارس 1915میلادی به پایان رسید. تلفات آلمانها در این نبرد، 36 هزار نفر و فرانسوی ها 48 هزار نفر بود. دو سال بعد در همین منطقه، جنگی دیگر به راه افتاد که آن هم با تلفات فراوان اما بدون نتیجه پایان یافت. جنگ جهانی اوّل بعد از 4 سال در سال 1918میلادی به پایان رسید و بیش از 8 میلیون نفر انسان را قربانی جنگ افروزی قدرت مندان نمود.

 

Share