پایان همه پرسی تغییر نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی (1358 ش)

11 فروردین
تغییر نظام پادشاهی به جمهوری اسلامی

پس از پیروزی شكوهمند انقلاب اسلامی و تشكیل دولت موقت از سوی امام، زمینه مهمترین همه پرسی در ایران، جهت تعیین نوع حكومت فراهم شد. در این زمان بود كه وسوسه های گوناگونی آغاز شد و درباره حكومت جمهوری اسلامی، نظرات متفاوتی مطرح گردید. تا اینكه مردم در روزهای دهم و یازدهم فروردین 1358ش، با حضوری آگاهانه در پای صندوق های رأی، پیروزی نهایی انقلاب اسلامی را با آرای عظیم و باورنكردنی خود تحقّق بخشیدند و نظام جمهوری اسلامی را مستقر ساختند. در نهایت در روز دوازدهم فروردین 1358، ساختار جدید سیاسی اجتماعی ایران بر مبنای آرای اكثریت مردم تثبیت شد و نظام جمهوری اسلامی رسماً به تایید ملت مسلمان ایران رسید. بدین ترتیب مبارزات مستمر و پیگیر امت مسلمان ایران، در بر پایی حكومت اسلامی و سرنگونی رژیم 2500 ساله پادشاهی به ثمر نشست و عصر نوینی در تاریخ ایران و اسلام آغاز شد.

 

Share