تصویر/ عفت کلام

موضوع: 

هرچیزی را به زبان نیاوریم

امام حسین علیه السلام: چیزی را بر زبان نیاورید که از ارزش شما بکاهد.

عفت کلام
Share

قابل توجه کاربران عزیز! با اعلام وزارت ارتباطات هزینه های دانلود در کلیه سایتهای ضیاءالصالحین نیم بهاء محسوب می شوند.