فضائل امیرالمومینن علی علیه السلام

فضائل امیرالمومنین علی علیه السلام

رسول اکرم (ص) فرمودند :
یاد کنید در مجالس و گردهمائی های خود فضائل علی بن ابیطالب(ع) را زیرا یاد کردن از علی (ع) یاد از من است و یاد کردن از من یاد خداست.

منبع: عین الحیوة صفحه 548.

Share