ترور "مارتین لوتر كینگ" رهبر سیاهپوستان امریكا (1968م)

4 آوریل
مارتین لوتر کینگ

مارتین لوتركینْگْ، سیاه پوست مبارز امریكایى، در 15 ژانویه سال 1929م به دنیا آمد. وی از جوانی وارد فعالیت های سیاسی و اجتماعی شد و در راه به دست آوردن حقوق سیاهان تلاش كرد. او یك مسیحی فقیر بود ولی تلاش هایش برای دفاع از حقوق سیاهان مورد حمایت همه سیاه پوستان مسلمان و مسیحی قرار گرفت. لوتركینگ، مهاتما گاندی، رهبر استقلال طلب هند را پیشوای خود قرار داده بود. در سال 1956م وقتی زن سیاه پوستی حاضر نشده بود در اتوبوس جای خود را به یك زن سفیدپوست بدهد، و آن زن سیاه پوست را به همین دلیل از اتوبوس بیرون انداختند، مارتین لوتركینگ، استفاده سیاهان از اتوبوس را در سراسر امریكای شمالی تحریم كرد و این تحریم توسط دوازده میلیون سیاه پوست امریكایى رعایت شد تا اینكه در اواخر همین سال، دادگاه عالی ایالات متحده، تبعیض میان سفید و سیاه را در كشور ممنوع اعلام كرد. مارتین در سال 1963م جنبش عظیم یك صد هزار نفری را در پایتخت امریكا تدارك دید. او در سال 1964م به سبب مبارزات صلح آمیز و بدون خشونت خود، موفق به دریافت جایزه صلح نوبل گردید، اما در 4 آوریل 1968م به ضرب گلوله یك سفید پوست نژادپرست از اعضای فرقه تروریستی كوكلوكْسْ كِلان، در 35 سالگی به قتل رسید.

 

Share