پایان گلوله باران شهر غزه توسط صهیونیست ها (1956م)

5 آوریل
شهر غزه فلسطین

نظامیان رژیم صهیونیستی از روز چهارم آوریل 1956م، زنان، كودكان و سالخوردگان را در شهر غزّه، زیر آتش شدید گلوله های خمپاره قرار دادند و در مدت دو روز، 56 تن از آنها را به خاك و خون كشیده و سی نفر دیگر را زخمی كردند. در برابر این جنایت رژیم صهیونیستی كه تا فردای آن روز در 5 آوریل 1956م به طول انجامید، غرب و مجامع بین المللی دفاع از حقوق بشر، مانند سایر موارد مشابه، واكنشی نشان ندادند.

Share