نرم افزار پیرامون انقلاب اسلامی / اندروید

موضوع: 
پیرامون انقلاب اسلامی

نرم افزار پیرامون انقلاب اسلامی / اندروید

 

مجموعه یادداشت ها سخنرانی ها و مصاحبه ها 
استاد شهید مرتضی مطهری 
پیرامون انقلاب اسلامی 
انتشارات صدرا 
چاپ نهم : تابستان 1372 
تعداد : 000 ، 10 نسخه 
ناشر : انتشارات صدرا ( با کسب اجازه از شورای نظارت بر نشر آثار استاد شهید ) 
شامل : 1 - سخنرانی در دانشکده الهیات ، آزادی تفکر و عقیده صفحه 6 ، 2 - سخنرانی در مسجد الجواد ، ماهیت و عوامل انقلاب اسلامی 23 ، 3 - مصاحبه در سیمای جمهوری اسلامی ، پیرامون جمهوری اسلامی 77 ، 4 - مصاحبه دکتر سروش با استاد شهید ، پیرامون جمهوری اسلامی 122 ، 5 - سخنرانی در مسجد فرشته : ، عدالت اجتماعی 140 ، استقلال و آزادی 152 ، معنویت در انقلاب اسلامی 163 ، روحانیت و انقلاب اسلامی 173 
تاریخ تولید :16/3/1389
ورژن محصول : نسخه 1

دانلود فایلاندازه
Binary Data نرم افزار پیرامون انقلاب اسلامی / اندروید4.58 مگابایت
Share