صوت/ بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء عطار نیشابوری(۲) - راوی: بهروز رضوی

تذکره الاولیاء(بخش دوم)
• زمان : ۲۱:۴۳
بخش هایی از کتاب تذکره الاولیاء
نویسنده: فرید الدین عطار نیشابوری
راوی: بهروز رضوی

Share

دیدگاه‌ها

خوب

ممنون