شیخ فریدالدین عطار نیشابوری

 ویژه نامه بزرگداشت عطار نیشابوری(گنجینه تصاویرضیاءالصالحین)

ویژه نامه مسافر هفت شهرعشق / بزرگداشت عطار نیشابوری

انیمیشن عطار نیشابوری با کیفیت بالا,دانلود انیمیشن عطار نیشابوری , انیمیشن در مورد عطار نیشابوری, تاریخ از اینور عطار نیشابوری

انیمیشن عطار نیشابوری با کیفیت بالا

دانلود نرم افزار حدیث عشق

نرم افزار اندرویدی: حدیث عشق

شامل:

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی - فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش پانزدهم: گفتگوی سالک شوریده با دریا

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی - فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش چهاردهم: حکایتی از شیخ عطار در مورد اعتدال

دکتر غلامحسین دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش سیزدهم: حکایت مصیبت نامه؛ بر پلی میشد نظام الملک شاد

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش دوازدهم: ادامه حکایت مصیبت نامه " پادشاهی بود مجنون را بخواند"

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش یازدهم: حکایت مصیبت نامه "پادشاهی بود مجنون را بخواند"

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش دهم: ادامه حکایت مصیبت نامه "عیسی مریم بمردی برگذشت"

دکتر غلامحسین ابراهیمی دینانی

دکتر دینانی- فصل بیستم و یکم: اندیشه های عطار نیشابوری
بخش نهم: حکایت مصیبت نامه "عیسی مریم بمردی برگذشت"