انتخاب كوفه به عنوان مقر حكومت امام علی(علیه السلام)(۳۶ ق)

۱۲ رجب
نمای بیرونی خانه حضرت امام علی(ع)

امیرالمؤمنین امام علی(علیه السلام) پس از پیروزی در جنگ جمل به همراه لشكریان و گروهی از مردم بصره به شهر كوفه وارد شد و آن جا را به عنوان مركز حكومت اسلامی خود انتخاب كرد. كوفه از آن جهت كه در مرز شام بود، این امكان را به امام می داد كه در مقابل فتنه های معاویه، ایستادگی نماید. ایشان پس از ورود به كوفه به مسجد رفت و پس از نماز، خطبه ای ایراد نمود. از آن پس به تنظیم امور حكومت پرداخت و استانداران را برای خدمت به سوی محل ماموریتشان فرستاد.

Share