درگذشت "ابوحُذیفه" راوی حدیث و اخبار تاریخی و داستان های پیامبران(۲۰۶ ق)

۱۲ رجب
ابوحذیفه راوی اخبار تاریخی

ابوحُذیفه مدتی را در شهرهای مكه و مدینه به سر بُرد و به فراگیری حدیث مشغول شد. وی راوی احادیثی معتبر بود كه از پیامبر نقل می گردید. یكی از تالیفات مهم ابوحذیفه، المُبتداء، نام دارد كه درباره ی خلقت انسان و داستان های پیامبران است. هم چنین شرح روایتی از امام جعفر صادق(ع) درباره ی معراج رسول اكرم(ص) از دیگر آثار با ارزش او به شمار می رود.

Share