وقوع قحطی مخوف پاریس در جریان انقلاب كبیر فرانسه (1793م)

10 آوریل
قحطی مخوف پاریس

در جریان انقلاب كبیر فرانسه، به دلیل تعطیلی بیش از یكهزار مغازه خوار و بار و سبزی و نانوایى در دهم آوریل 1793م قحطی وحشتناكی در فرانسه آغاز شد. یكی از دلایل كمبود و سپس نایاب شدن مواد خوراكی، رو آوردن كشاورزان و مزرعه داران به امور سیاسی و رها كردن كشت و كار بود. شدت قحطی پاریس و نبودِ موادغذایی چنان فشاری به مردم آورد كه آنان حتی سگ ها و گربه ها و سایر حیوانات را می خوردند. در جریان این قحطی، ده ها هزار نفر از گرسنگی جان باختند.

Share