مرگ "كنت لویی دو لاگْرانْژْ" ریاضی دان معروف اروپایی (1813م)

10 آوریل
کنت ژوزف لویی دو لاگرانژ

كنت ژوزف لویى دو لاگْرانْژْ، بزرگ ترین ریاضی دان قرن هجدهم اروپا، در 25 ژانویه 1736م در شهر تورینو در ایتالیا به دنیا آمد. او هنگام تولد، بیش از حد ضعیف و ناتوان بود و با این حال، از یازده فرزند خانواده، فقط او زنده ماند. لاگرانژ تا شانزده سالگی علاقه شدیدی به ادبیات داشت ولی بعد از آن به ریاضیات دل بست. وی در این زمان به خاطر حل مسئله مربوط به دایره های متساوی المحیط كه مورد اختلاف ریاضی دانان بود به شهرت رسید و به همین دلیل از كلیه ریاضی دانان عصر خود پیشی گرفت. لاگرانژ پس از مدت كوتاهی چنان در ریاضی پیشرفت كرد كه در 18 سالگی به تدریس ریاضی پرداخت و در 21 سالگی، فرهنگستان تورینو را تأسیس نمود كه در سال های بعد، تبدیل به آكادمی پادشاهی تورینو گردید. در این زمان بود كه بیشتر آثار قبلی خود را در پنج جلد به چاپ رسانید. وی در 19 سالگی قدرت فكری خود را با اختراع "حساب تغییرات" كه از گرایش های ریاضیات بود، آشكار نمود. در سال 1766م كه لاگرانژ سی ساله بود، فردریك كبیر پادشاه آلمان طی نامه ای كه به لاگرانژ نوشت، تأكید كرد كه بزرگ ترین پادشاه اروپا، خواهان بزرگ ترین ریاضی دان اروپاست. از این رو، لاگرانژ راهی برلین شد و تا پایان عمر فردریك، به مدت 22 سال، به كارهای مهمی در ریاضی دست زد. وی پس از آن راهی فرانسه شد و 26 سال آخر عمر خویش را در آن كشور به كارهای تحقیقاتی گذراند. لاگرانژ علاوه بر انجام فعالیت های تحقیقی در زمینه جبر و مكانیك، درباره حركت ستارگان و قمرهای مشتری مطالعات مفصلی انجام داد و دستگاه متری را بر اساس طول نصف النهار ایجاد كرد. این ریاضی دان و منجم معروف، مردی بسیار محجوب و متواضع بود و هنگامی كه ازیك مطلب علمی اطلاع نداشت، به راحتی می گفت: نمی دانم. بزرگ ترین شاه كار علمی لاگرانژ، مكانیك تحلیلی نام دارد كه در سال 1788م انتشار یافت. و در آن اثر پیشنهاد كرد كه بهتر است نظریه مكانیك و فنون حل كردن مسائل آن رشته به فرمول هایی كلی تحویل شوند، فرمول هایی كه هرگاه پیدا شوند، همه معادله های لازم برای حل هر مسئله را به وجود خواهند آورد. كنت لویی لاگرانْژْ سرانجام در 10 آوریل 1813م در 77 سالگی درگذشت.

 

 

Share