تولد فیلسوف و نظریه پرداز انگلیسی، راجر بیکن(۱۲۱۴میلادی)

۱۱ آوریل
راجر بیکن,roger bacon,شیمی دان انگلیسی,گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین

راجر بیکُن،  نظریه پرداز، فیلسوف و مدرس معروف انگلیسی در ۱۱ آوریل سال ۱۲۱۴میلادی در انگلستان به دنیا آمد. او سپس در دانشگاه های آکْسْفورد انگلستان و پاریس به تحصیل و سپس تدریس پرداخت. بیکن از آن پس به عنوان کشیش به خدمت مشغول گردید. او در این زمان در زمینه علم کیمیا مطالعاتی نمود و دریافت که چگونه می توان باروت ساخت. موفقیت بیکن در کارهای علمی حسادت همکارانش را برانگیخت. از این رو او را به جادوگری متهم کردند و به ده سال زندان محکوم شد. بیکن در زندان، یک تقویم اصلاح شده و صحیح تهیه کرد و پس از اتمام دوران زندان، بار دیگر به کارهای علمی روی آورد. وی در این زمان دایرةالمعارف تصنیف عظیم را که شامل علوم طبیعی، منطق، فیزیک، ریاضیات، فلسفه و زبان شناسی بود نوشت و بار دیگر به اتهام نگارش کتب ضالّه به مدت دوازده سال به زندان افتاد. بیکن پس از آزادی از زندان، مطالعات خود را از سر گرفت و کتب متعددی نگاشت. بیکن به علوم طبیعی و تجربه و مشاهده مستقیم اهمیت می داد و به همین جهت او را از پیشروان روش تازه علمی شمرده اند. وی معتقد بود که علم، مکمّل دین است نه مخالف آن. اهمیت فلسفه راجر بیکُن در شمول آن بر افکار مبتکرانه و جدید نیست. زیرا وی به بسیاری از افکار خرافی آن زمان هم چون کیمیا و علم احکام نجوم اعتقاد داشت. سهم عمده وی در دانش جدید، اصرار وی در به کار بردن روش علمی در مطالعه فلسفه است. وی علت جهل و نادانی را چهار چیز می دانست: اتکا به اسناد و مآخذ غیرموثق، پیروی کورکورانه از آداب و رسوم، تقلید کورکورانه از بالا دست و عادت به تبعیت از عامه جاهل و پنهان داشتن حماقت ها با تظاهر به دانایى. بیکن بر این عقیده بود که برای به دست آوردن دانش و حکمت، دو راه وجود دارد: تجربه و عقل، و باید برای رسیدن به حقیقت، اندیشه های خود را بر پایه دانسته ها قرار داد. وی جوهر حیات و ناموس زندگی را در اراده می دانست و اولین کسی بود که علیه کلیسا و خرافات دین مسیح(علیه السلام) در دوران قرون وسطی قیام کرد. بیکُن هم چنین یکی از بزرگ ترین دانشمندان قرون وسطی به شمار می رود که به شدت، روش های فلسفی عهد خود را مورد انتقاد قرار داده است. راجر بیکن سرانجام در ۲۵ سپتامبر ۱۲۹۴میلادی در هشتاد سالگی درگذشت.

 

Share