روز ملی "دانمارك"

۱۶ آوریل
روز ملی دانمارک(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

كشور دانمارك در شمال اروپا بین دریای بالتیك و دریای شمال قرار گرفته است. مساحت دانمارك ۴۳/۰۹۴ كیلومتر مربع و جمعیت آن ۵/۳۰۰/۰۰۰ نفر می باشد. پیش بینی جمعیت دانمارك تا سال ۲۰۲۵ در حدود ۵/۲ میلیون نفر است. میزان جمعیت این كشور اروپایى تقریباً ثابت است. پایتخت دانمارك كپنهاك و واحد پول آن كرون است. حدود ۹۰ درصد مردم دانمارك پیرو مذهب پروتستان بوده و اكثریت آنها ملیت دانماركی دارند و از نژاد سفید اروپایى هستند. زبان رسمی مردم، دانماركی است. از نظر اقتصادی، دانمارك یكی از كشورهای ثروت مند اروپایی به شمار می آید. اورهوس، اودنسه و اولبورگ از شهرهای مهم این كشور هستند. حكومت دانمارك مشروطه سلطنتی با یك مجلس قانون گزاری می باشد. این كشور دارای دو روز ملی می باشد كه یكی پنجم ژوئن و دیگری شانزدهم آوریل است.

Share