مرگ خانم "ماری سوینیه" بانوی نویسنده فرانسوی (۱۶۹۶م)

۱۷ آوریل
ماری دو رابوتن شانتال سوینْیه(گنجینه تصاویر ضیاءالصالحین)

ماری دو رابوتن شانتال سوینْیه، بانوی نویسنده فرانسوی در پنجم فوریه ۱۶۲۶م در پاریس به دنیا آمد. وی در كودكی پدرو مادر را از دست داد و تحت تربیت اقوام قرار گرفت. مادام سوینیه از جوانی به محافل ادبی راه یافت و به زودی مورد توجه واقع شد. مهم ترین آثار او، مكاتباتی است كه در سنین میانسالی با دختر خود داشته و این رشته نامه ها، امروزه از شاه كارهای ادبی به شمار می آید. نامه  ها كه تعدادش به هزار و پانصد می رسد در چهار جلد منتشر شد و شهرت بیشتری برای وی آورد. سوینیه از روی قصد و اراده، این نامه ها را به صورت آثار هنری در می آورد و در آنها، انشای استادانه ای به كار می برد كه از این دست به آن دست می گشت. قسمت اعظم این نامه ها، شامل وقایع جاری زمان است كه از آثار بزرگ ادبیات فرانسه به شمار می آید. مادام دوسوینیه كه زبان لاتینی و ایتالیایى می دانست بر اثر مطالعه فراوان و گوناگون در همه زمینه  ها، روح و فكر خود را توسعه داد و از تعادلی معنوی برخوردار بود، چنانكه حتی در لحظه های اضطراب آور و سرشار از نومیدی، این تعادل بر هم نمی خورد. مادام دوسوینیه در نامه های خود، از موضوعات جاری و مكالمه های اجتماعی زمان استفاده می كرد. چهره ها، دوستی ها، لطیفه ها، حكایت ها و احساساتی كه از قرائت كتاب ها پیدا می كرد، شرح و تفسیر وقایع دربار و جامعه، مواد مكاتبات او را تشكیل می داد كه اندیشه های خود او نیز بر آنها افزوده می گشت. مادام دوسوینیه، بیش از همه به شیوه نگارش نامه ها و انشای درست و فصیح و ممتاز توجه داشت. وی در بیان عمق روح یا قلب اشخاص و قضاوت درباره اعمال آنان، هوش و قدرت و تبحر شگفت انگیزی به كار می برد و با سبكی زنده و معرفتی وسیع و دسترسی كامل به سرچشمه غنی لغت و عبارت و جمله، مراسله های خود را به مقامی شامخ می رساند. یكی از ادبا و نویسندگان مشهور فرانسوی قرن هجدم درباره سوینیه گفته است نامه های او سرشار از لطیفه گویى است و با آزادی بیان همراه و به شیوه ای نگاشته شده است كه همه چیز را ترسیم می كند و به همه چیز جان می دهد. این نامه ها بهترین نامه های انتقادی است كه از مطالعه و تحقیق و بررسی عمیق پدید آمده و در آن ذوق و هوش فراوان دیده می شود. مادام ماری دوسوینیه سرانجام در ۱۷آوریل ۱۶۹۶م در هفتاد سالگی درگذشت.

 

Share